ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สี/ดอกไม้ประจำโรงเรียน
สี/ดอกไม้ประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน  หมายถึง ความมั่นคง ความเป็นผู้นำ ความสม่ำเสมอ
สีเหลือง หมายถึง ความสุข การเรียนรู้ การสร้างสรรค์

ดอกไม้ประจำโรงเรียนคือ ดอกพิกุล