ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13
           โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  โดยคุณครูเวธกา  หนูเพ็ชร และคุณครูเสาวนีย์  ศรีชัยยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ระดับประเทศครั้งที่ 13  ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  วันเสาร์ที่ 19  สิงหาคม  2560  โดยทำการแข่งขัน
                  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3           ได้คะแนน   57 คะแนน
                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     ได้คะแนน   67 คะแนน
คุณครูเวธกา หนูเพ็ชร แนะนำนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
นางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ ศึกษานิเทศสำนักการศึกษา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงก
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
คุณครูเวธกา หนูเพ็ชร และคุณครูเสาวนีย์ ศรีชัยยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,13:15   อ่าน 247 ครั้ง