ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 23 วันที่ 26 สิงหาคม 2560
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ โดยคุณครูจิราภรณ์  พันธ์พวงบุตร นำนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 23   สโมสรไลออนส์สากลภาค 310ซี ภูมิภาคที่ 1ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  วันที่ 26  สิงหาคม  2560
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวชื่นชม และมอบเกียรติบัตร พร้อมถ่ายภาพ ร่วมกับคณะครูผู้ดูแลและฝึกซ้อมนักเรียบผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตร ให้ครูผู้ดูแลและฝึกซ้อม
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตร ให้ครูผู้ดูแลและฝึกซ้อม
คุณครูจิราภาณ์ พันธ์พวงบุตร นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,13:23   อ่าน 233 ครั้ง