ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กำจัดเหาด้วยสมุนไพรให้นักเรียน
          งานอนามัยโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 37  ประสงค์-สุดสาคร  ตู้จินดา  ให้บริการกำจัดเหาแก่นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  โดยใช้วิธีกำจัดเหาด้วยสมุนไพร มะกรูดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ และปั่น คั้นน้ำแยกกาก  นำน้ำมะกรูด
ที่คั้นได้มาผสมกับน้ำส้มสายชู ๑ ส่วน ต่อน้ำมะกรูด ๓ ส่วน
          นำน้ำมะกรูดที่ผสมน้ำส้มสายชูแล้วมาหมักให้ทั่วศีรษะนักเรียนและคลุมด้วยหมวกคลุมผม หมักทิ้งไว้ 4-6 ชั่วโมง ล้างออกและ
สระผมให้สะอาด เหาและไข่เหาจะตายและหมดไป  โดยการกำจัดเหาครั้งนี้จะมีนักเรียน อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพนักเรียน (อสร.)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัยหมักผมให้น้อง ๆ เพื่อน ๆ และพี่  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพนักเรียน (อสร.) เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อนามัย
เจ้าหน้าที่อนามัย แนะนำ ขั้นตอน การกำจัดเหาแก่นักเรียนอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพนักเรียน (อสร.)
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2560,13:34   อ่าน 331 ครั้ง