ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
             โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ทุกวันเสาร์โดยเริ่มวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐  ถึงวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2560,13:52   อ่าน 306 ครั้ง