ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
              สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  โปรดเกล้าฯ กำหนดวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย คือ  ๑. เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา  ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
๒. เป็นวันชาติ และ ๓. เป็นวันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานต่อประเทศไทยและชาวไทยเสมอมา  โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐ และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ริมคลอง และรอบชุมชนใกล้ ๆ บริเวณโรงเรียน
เด็กหญิงวิภาดา เกษพอง ป.๖/๑ ผู้อัญเชิญ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
การแสดงนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒ ชุดการแสดง ใกล้รุ่ง
การแสดงนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ชุดการแสดง บ้านของพ่อ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน พร้อมใจรวมพลัง นาคนาวา ทำกิจกรรมจิตอาสา
จิตอาสาโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เตรียมพร้อม
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2560,14:07   อ่าน 628 ครั้ง