ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๐
            โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงจัดงานวันคริสต์มาสขึ้น เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  สนใจแสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรม นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และเพื่อสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีทั้งของไทยและตะวันตก 
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2560,12:45   อ่าน 556 ครั้ง