ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
               โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู  จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ เมื่อวันที่
๑๐ มกราคม  ๒๕๖๑  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมให้นักเรียน  ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับความรู้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแต่ละประเภทอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้อย่างปลอดภัย
ทีมกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู เตรียมความพร้อม ทั้งอุปกรณ์และพื้นที่
ทีมกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู เตรียมความพร้อม ทั้งอุปกรณ์และพื้นที่
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรม และการปฏิบัติตนของนักเรียน
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรม และการปฏิบัติตนของนักเรียน
ทีมกู้ภัยในชุดผจญเพลิงเข้าทักทายเด็กๆ อย่างใกล้ชิด
ทีมกู้ภัยในชุดผจญเพลิงเข้าทักทายเด็กๆ อย่างใกล้ชิด
ทีมกู้ภัยให้ความรู้เรื่องถังดับเพลิง
ทีมกู้ภัยให้ความรู้เรื่องถังดับเพลิงและสาธิตวิธีการใช้ถังในการดับเพลิง
ตัวเเทนนักเรียนเข้าร่วมทดลองและใช้ถังดับเพลิง
ตัวเเทนนักเรียนทดลองใช้ถังดับเพลิง โดยรับคำแนะนำจากทีมกู้ภัย
ทีมกู้ภัยจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้จากแก๊สหุงต้มซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกครัวเรือน
ทีมกู้ภัยจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้จากแก๊สหุงต้มซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกครัวเรือน
ทีมกู้ภัยจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้จากแก๊สหุงต้มซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกครัวเรือน
ทีมกู้ภัยจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้จากแก๊สหุงต้มซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกครัวเรือน
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2561,15:09   อ่าน 763 ครั้ง