ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
               โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู  จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ เมื่อวันที่
๑๐ มกราคม  ๒๕๖๑  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมให้นักเรียน  ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับความรู้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแต่ละประเภทอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้อย่างปลอดภัย
ตัวเเทนนักเรียนเข้าร่วมการดับเพลิง โดยการดูแลของทีมกู้ภัยอย่างใกล้ชิด
ตัวเเทนนักเรียนเข้าร่วมการดับเพลิง โดยการดูแลของทีมกู้ภัยอย่างใกล้ชิด
ตัวเเทนนักเรียนเข้าร่วมการดับเพลิง โดยการดูแลของทีมกู้ภัยอย่างใกล้ชิด
ตัวเเทนนักเรียนเข้าร่วมการดับเพลิง โดยการดูแลของทีมกู้ภัยอย่างใกล้ชิด
ทีมกู้ภัยจัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทึ่ติดอยู่บนอาคารสูง
ทีมกู้ภัยจัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทึ่ติดอยู่บนอาคารสูง
ทีมกู้ภัยสาธิตการโรยตัวแนวดิ่งจากอาคารสูง
ทีมกู้ภัยสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทึ่ติดอยู่บนอาคารสูงโดยการโรยตัวแนวดิ่ง
ทีมกู้ภัยสาธิตการโรยตัวแนวดิ่งจากอาคารสูง
ทีมกู้ภัยสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทึ่ติดอยู่บนอาคารสูงโดยการโรยตัวโดยสายเคเบิ้ล
ทีมกู้ภัยสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทึ่ติดอยู่บนอาคารสูงโดยการโรยตัวแนวดิ่ง
ทีมกู้ภัยสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทึ่ติดอยู่บนอาคารสูงโดยการโรยตัวแนวดิ่ง
ทีมกู้ภัยสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทึ่ติดอยู่บนอาคารสูงโดยการโรยตัวโดยสายเคเบิ้ล
ทีมกู้ภัยสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทึ่ติดอยู่บนอาคารสูงโดยการโรยตัวโดยสายเคเบิ้ล
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2561,15:09   อ่าน 816 ครั้ง