ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
               โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู  จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ เมื่อวันที่
๑๐ มกราคม  ๒๕๖๑  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมให้นักเรียน  ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับความรู้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแต่ละประเภทอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้อย่างปลอดภัย
ทีมกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะผู้บริหาร มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณทีมกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2561,15:09   อ่าน 815 ครั้ง