ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน
               โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นเป็นกำลังของชาติในวันข้างหน้า เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาม จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาสี  ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน  ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และ สติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ ตามวัยที่เหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน จากมูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง  ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเดินขบวนพาเหรดพร้อมให้กำลังใจนักเรียน
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเดินขบวนพาเหรดพร้อมให้กำลังใจนักเรียน
ขบวนพาเหรดเคลื่อนขบวนเข้าสู่สนามโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
ขบวนพาเหรดเคลื่อนขบวนเข้าสู่สนามโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
ขบวนพาเหรดเคลื่อนขบวนเข้าสู่สนามโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
ขบวนพาเหรดเคลื่อนขบวนเข้าสู่สนามโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
ขบวนพาเหรดเคลื่อนขบวนเข้าสู่สนามโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
ขบวนพาเหรดเคลื่อนขบวนเข้าสู่สนามโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ พร้อมทั้งอ่านสารวันเด็กจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความสำคัญของตนเองและการปฏิบัติตนเป็นคนดีของเด็กๆ
นายประพนธ์ ศรีชัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชี้แจงการเตรียมนักกีฬาแต่ละประเภทให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน
นายประพนธ์ ศรีชัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สาธิตการตีกลองเป็นจังหวะ เสริมนันทนาการ
ทีมเชียร์ลีดเดอร์ สีเขียวพร้อม
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,13:28   อ่าน 1300 ครั้ง