ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน
               โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นเป็นกำลังของชาติในวันข้างหน้า เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาม จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาสี  ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน  ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และ สติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ ตามวัยที่เหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน จากมูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง  ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
ทีมเชียร์ลีดเดอร์ สีฟ้าพร้อม
ทีมเชียร์ลีดเดอร์ สีม่วงพร้อม
ทีมเชียร์ลีดเดอร์ สีชมพูพร้อม
การแข่งขันเหยียบลูกโป่งของนักเรียนชั้นอนุบาล
การแข่งขันเหยียบลูกโป่งของนักเรียนชั้นอนุบาล
นางสาวณัฐณปภา ขวัญดี และนายประพนธ์ ศรีชัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบรางวัลนักกีฬาที่ร่วมแข่งขัน
สิบเอกวีรชาติ ทิชาชาติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบรางวัลนักกีฬาที่ร่วมแข่งขัน
การแข่งขันเก้าอี้ดนตรีของนักเรียนชั้น ป.๑-๒
การแข่งขันเก้าอี้ดนตรีของนักเรียนชั้น ป.๑-๒
การแข่งขันเก้าอี้ดนตรีของนักเรียนชั้น ป.๑-๒
การแข่งขันเก้าอี้ดนตรีของนักเรียนชั้น ป.๑-๒
การแข่งขันวิ่งผลัดของนักเรียนชั้น ป.๓-๔
การแข่งขันวิ่งผลัดของนักเรียนชั้น ป.๓-๔
การแข่งขันเกมของนักเรียนแต่ละสายชั้น
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,13:28   อ่าน 1409 ครั้ง