ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน
               โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นเป็นกำลังของชาติในวันข้างหน้า เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาม จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาสี  ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน  ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และ สติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ ตามวัยที่เหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน จากมูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง  ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
การแข่งขันเกมของนักเรียนแต่ละสายชั้น
การแข่งขันกีฬาสีของคณะครูและนักเรียน
การแข่งขันกีฬาสีของคณะครูและนักเรียน
การแข่งขันกีฬาสีของคณะครูและนักเรียน
นางสาวณัฐณปภา ขวัญดี และสิบเอกวีรชาติ ทิชาชาติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมตัวแทนจากชุมชน มอบรางวัลนักกีฬาที่ร่วมแข่งขัน
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบรางวัลทีมสีเขียว
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบรางวัลทีมสีฟ้า
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบรางวัลทีมสีม่วง
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบรางวัลทีมสีชมพู
ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ มอบขนมและรางวัลสำหรับเด็กๆ โดยนางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับมอบ
ตัวแทนจากมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมตักอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กๆ
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมถ่ายภาพกับตัวแทนจากมูลนิธิร่วมกตัญญู
คณะครู และตัวแทนจากมูลนิธิร่วมกตัญญู ตักอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กๆ
เด็กๆ เข้าแถวรับอาหารอย่างมีระเบียบ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,13:28   อ่าน 1408 ครั้ง