ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน
               โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นเป็นกำลังของชาติในวันข้างหน้า เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาม จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาสี  ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน  ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และ สติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ ตามวัยที่เหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน จากมูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง  ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
เด็กๆ นั่งรับประทานอาหารด้วยความอร่อยและมีความสุข
เด็กๆ เข้าแถวรับน้ำหวานอย่างมีระเบียบ
มอบเงินขวัญถุงให้นักเรียนทุกคน คนละ ๒๐ บาท
มอบเงินขวัญถุงให้นักเรียนทุกคน คนละ ๒๐ บาท
จับฉลากรางวัลมอบของขวัญวันเด็ก
จับฉลากรางวัลมอบของขวัญวันเด็ก
คณะครูมอบของขวัญวันเด็กให้เด็กๆ
เด็กๆ มีความสุขกับรางวัลและของขวัญกันอย่างถ้วนหน้า
เด็กๆ มีความสุขกับรางวัลและของขวัญกันอย่างถ้วนหน้า
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จับฉลากของขวัญ รางวัลละ ๕๐ บาท จำนวน ๒๐๐ รางวัล และรางวัลละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ รางวัล
มอบของขวัญวันเด็กรางวัลละ ๕๐ บาท จำนวน ๒๐๐ รางวัล
มอบของขวัญวันเด็กรางวัลละ ๕๐ บาท จำนวน ๒๐๐ รางวัล
มอบของขวัญวันเด็กรางวัลละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ รางวัล
มอบรางวัลใหญ่ ของขวัญวันเด็กตุ๊กตาหมีตัวใหญ่
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,13:28   อ่าน 1407 ครั้ง