ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน
               โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นเป็นกำลังของชาติในวันข้างหน้า เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาม จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาสี  ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน  ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และ สติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ ตามวัยที่เหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน จากมูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง  ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
มอบรางวัลใหญ่ ของขวัญวันเด็กตุ๊กตาหมีตัวใหญ่
มอบรางวัลใหญ่ ของขวัญวันเด็กตุ๊กตาหมีตัวใหญ่
เด็กทุกคนได้รับรับไอศกรีมและชุดเครื่องเขียน โดยการสนับสนุนของมูลนิธิร่วมกตัญญญู และมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
เด็กทุกคนได้รับรับไอศกรีมและชุดเครื่องเขียน โดยการสนับสนุนของมูลนิธิร่วมกตัญญญู และมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
เด็กทุกคนได้รับรับไอศกรีมและชุดเครื่องเขียน โดยการสนับสนุนของมูลนิธิร่วมกตัญญญู และมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
คุณชาญ ม่วงคำ ประธานผู้ปกครองเครือข่าย มอบเงินสนับสนุนงานวันเด็ก โดยมีนายประพนธ์ ศรีชัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับมอบ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,13:28   อ่าน 1406 ครั้ง