ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
                  โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ โดยสายชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์ และมีทักษะพื้นฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์  ทำให้เด็กได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ สร้างความเข้าใจด้วยตนเองและมีโอกาสพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในอนาคต
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเปิดงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมประจำฐานสีเต้นระบำ
คณะผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมประจำฐานสีเต้นระบำ
คณะผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมประจำฐานลาวาแลมป์
คณะผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมประจำฐานลาวาแลมป์
คณะผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมประจำฐานภูเขาไฟระเบิด
คณะผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมประจำฐานภูเขาไฟระเบิด
คณะผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมประจำฐานเมล็ดถั่วเต้นระบำ
คณะผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมประจำฐานเมล็ดถั่วเต้นระบำ
คณะผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมประจำฐานไข่ลอยไข่จม
คณะผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมประจำฐานขวดเป่าลูกโป่ง
ครูประจำฐาน และตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 6 สาธิตการทดลองภูเขาไฟระเบิด
ครูประจำฐาน และตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 6 สาธิตการทดลองภูเขาไฟระเบิด
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,15:25   อ่าน 528 ครั้ง