ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
                  โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ โดยสายชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์ และมีทักษะพื้นฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์  ทำให้เด็กได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ สร้างความเข้าใจด้วยตนเองและมีโอกาสพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในอนาคต
ครูประจำฐาน และตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 6 สาธิตการทดลองเมล็ดถั่วเต้นระบำ
ครูประจำฐาน และตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 6 สาธิตการทดลองไข่ลอยไข่จม
ครูประจำฐาน และตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 6 สาธิตการทดลองลาวาแลมป์
เด็ก ๆ ทำการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีคุณครูและพี่นักเรียนชั้น ป. 6 คอยดูแลและให้คำแนะนำ
เด็ก ๆ ทำการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีคุณครูและพี่นักเรียนชั้น ป. 6 คอยดูแลและให้คำแนะนำ
เด็ก ๆ ทำการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีคุณครูและพี่นักเรียนชั้น ป. 6 คอยดูแลและให้คำแนะนำ
เด็ก ๆ ทำการทดลอง ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยความตื่นเต้น และสนุกกับการเรียนรู้
เด็ก ๆ มีความกระตือรือร้น สนใจที่จะร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน
เด็ก ๆ ทำการทดลอง ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยความตื่นเต้น และสนุกกับการเรียนรู้
เด็ก ๆ มีความสุข สนุกกับการทดลองและเรียนรู้ด้วยตนเอง
เด็ก ๆ ทำการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีคุณครู คอยดูแลและให้คำแนะนำ
เด็ก ๆ มีความสุข สนุกกับการทดลองและเรียนรู้ด้วยตนเอง
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,15:25   อ่าน 589 ครั้ง