ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดกรุงเทพมหานคร
                โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดกรุงเทพมหานคร  จากคณะกรรมการ
ประเมินฯ นำโดยนางปิยะธิดา เกษสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวลักคะณา เสโนฤทธิ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เมื่อวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูการศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนเรียนร่วม
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูการศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนเรียนร่วม
นางสาวอุตสาห์ เสมียะและนางสาวอุไรวรรณ สาขะมุติ แนะนำและอธิบายการใช้สื่อการเรียนการสอน
นางสาวอุตสาห์ เสมียะและนางสาวอุไรวรรณ สาขะมุติ แนะนำและอธิบายการใช้สื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รับฟังการนิเทศและชี้แจงในรายละเอียดส่วนของการบริหารต่อกลุ่มการศึกษาพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รับฟังการนิเทศและชี้แจงในรายละเอียดส่วนของการบริหารต่อกลุ่มการศึกษาพิเศษ
ตัวแทนนักเรียนเรียนร่วมสาธิตการทำแซนวิส แสนอร่อยอย่างสนุกสาน
กิจกรรมจักสาน สาธิตโดยตัวแทนนักเรียนเรียนร่วม
ตัวแทนนักเรียนเรียนร่วมสาธิตการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากทิชชู่ พร้อมทั้งมอบเป็นของที่ระลึกต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนเรียนร่วม
ตัวแทนนักเรียนเรียนร่วมสาธิตการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากทิชชู่ พร้อมทั้งมอบเป็นของที่ระลึกต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนเรียนร่วม
นางนิ่มนภา พันธ์ทอง รับการนิเทศและคำชี้แจงในการจัดการเรียนร่วม
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูการศึกษาพิเศษ ร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนเรียนร่วม
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,14:52   อ่าน 340 ครั้ง