ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการศิลปะภาพวาด “เยาวชนรวมพลัง สร้างไทย ๔.๐”
               นางสาววรินทราพร  ธรรมประชา และนางสาวณัฐกันย์ชร  ทวีกายุจันทร์  ครูโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  ได้ร่วมงานนิทรรศการโครงการศิลปะวาดภาพ เยาวชนรวมพลัง สร้างไทย 4.0  โดยนางสาววรินทราพร  ธรรมประชา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทครู  โครงการศิลปะภาพวาด “เยาวชนรวมพลัง  สร้างไทย ๔.๐”  เมื่อวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  โดยมี นางสาวฐานิตา  แพร่วานิชย์  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล  ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา มอบเกียรติบัตรและรางวัล
นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมถ่ายภาพกับผู้รับรางวัล
นางสาววรินทราพร ธรรมประชา กับผลงานภาพวาด "เพียงใบไม้กำมือเดียว"
นางสาวณัฐกันย์ชร ทวีกายุจันทร์ กับผลงานร่วมแสดง
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,15:49   อ่าน 292 ครั้ง