ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
             เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับ โดยประชุมผ่านระบบโทรทัศน์ วงจรปิด  นำเสนอทาง TV ประจำห้องเรียน   เพื่อรายงานนโยบายในภาพรวมของโรงเรียน และการบริหารงานของโรงเรียน  ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียน ของนักเรียน   และผู้ปกครองได้รับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนทั้งในด้านการเรียนและพฤติกรรมจากคุณครูประจำชั้น  

ผู้ปกครองนักเรียนตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกับครูประจำชั้น
ครูประจำชั้นชี้แจงรายละเอียดต่างๆ
ครูประจำชั้นชี้แจงรายละเอียดต่างๆ
ครูประจำชั้นชี้แจงรายละเอียดต่างๆ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษานำเสนอรายงานผ่าน ระบบวงจรปิดไปยังห้องเรียนต่าง ๆ
ผู้ปกครองนักเรียนสายชั้น ป. ๔ เข้าร่วมประชุมโดยตรงที่ห้องประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนรับฟังการถ่ายทอดสดผ่าน TV ประจำชั้นเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนรับฟังการถ่ายทอดสดผ่าน TV ประจำชั้นเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนรับฟังการถ่ายทอดสดผ่าน TV ประจำชั้นเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนรับฟังการถ่ายทอดสดผ่าน TV ประจำชั้นเรียน
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เดินเยี่ยมชมชั้นเรียนพบปะครูและผู้ปกครองทุกสายชั้น
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เดินเยี่ยมชมชั้นเรียนพบปะครูและผู้ปกครองทุกสายชั้น
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,21:01   อ่าน 496 ครั้ง