ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้ายุวกาชาด
            คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้ายุวกาชาด  เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ตลอดจนการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี และเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ในระหว่างวันที่ 23-25  พฤษภาคม 2561  ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานครวันวาน เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร

โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,21:16   อ่าน 237 ครั้ง