ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา
              วันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   นักเรียน จำนวน ๒๐ คน พร้อมด้วยคุณครูธรรมรัฐ บัวขาวและคุณครูสุดารัตน์ พละศักดิ์ เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการศาสนาธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ณ วัดปากบ่อ  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

นักเรียนลงทะเบียนเข้าอบรม
นักเรียนฝึกปฏิบัติการไหว้พระแบบเบญจางคประดิษฐ์
นักเรียนเข้าแถวรับอาหารกลางวัน
นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันอย่างเป็นระเบียบ
ฝึกสมาธิ เดินจงกรม
ฝึกสมาธิ เดินจงกรม
ฝึกจิต นั่งสมาธิ
ฝึกจิต นั่งสมาธิ
กิจกรรมกลุ่ม ระดมความคิด สร้างความสามัคคี
กิจกรรมกลุ่ม ระดมความคิด สร้างความสามัคคี
นั่งสมาธิ จุดเทียนส่องธรรม
นั่งสมาธิ จุดเทียนส่องธรรม
พิธีเวียนเทียน
พิธีเวียนเทียน
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,21:28   อ่าน 531 ครั้ง