ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
              เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้กำหนดเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย  โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ จึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2561  เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน  ให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ตลอดจนเพื่อให้ลูกได้ระลึกถึงพระคุณและแสดงความห่วงใยต่อแม่ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม

โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2561,14:31   อ่าน 1207 ครั้ง