ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของคณะผู้บริหารเขตสวนหลวง
              วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน  2561  นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง  นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และคณะ มาตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ โดยมีนางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะ ให้การต้อนรับ

โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2561,11:05   อ่าน 139 ครั้ง