ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
              วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ ศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยมีนางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  และคณะครู ให้การต้อนรับ

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,15:10   อ่าน 104 ครั้ง