ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การผลิตต้นแบบสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
                นายเกรียงไกร  จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการผลิตต้นแบบสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2562  โดยมีนางสาววรินทราพร  ธรรมประชา ครูโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 15-16,19-23,26-28 พฤศจิกายน  2561 ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ ชั้น 1  สำนักการศึกษา

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,15:15   อ่าน 93 ครั้ง