ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ
             โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2561  เป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ความสามารถ และความถนัดของแต่ละบุคคล  โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง อาทิเช่น โรงเรียนสวนรัฐวิทยา  โรงเรียนเกษมพิทยา โรงเรียนบางกอกวิทยา และโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์  มาให้ความรู้และการปรับตัวเข้ากับสถาบันการศึกษานั้น ๆ ด้วย
 

โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,14:38   อ่าน 331 ครั้ง