ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
                 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ทุกวันเสาร์โดยเริ่มวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน  2561  ถึงวันเสาร์ที่ 26 มกราคม  2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,15:14   อ่าน 148 ครั้ง