ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
             โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน เหมาะสมกับวัย มีการจัดกิจกรรมการแสดง เกม จับฉลากของขวัญ โดยได้รับการสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของรางวัล จากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงหน่วยงานเอกชน บริษัทและร้านค้าต่าง ๆ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2562,14:59   อ่าน 657 ครั้ง