ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นาคนาวา กีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561
             เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมกีฬาภายใน “ นาคนาวา กีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 “ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก การเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้ง มีความสามัคคี ส่งเสริมและสนับสนุนแก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางกีฬา โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และ ผู้ปกครอง

โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2562,16:04   อ่าน 748 ครั้ง