ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมคัดแยกขยะ
             ฝ่ายรักษาความสะอาด  เขตสวนหลวง  ร่วมทำกิจกรรมเรื่องการคัดแยกขยะและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อติดตามผลและให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อม และการใช้น้ำหมักชีวภาพแทนการใช้สารเคมี ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนักเรียนและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562  
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562,11:07   อ่าน 442 ครั้ง