ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2561
             เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์ และมีทักษะพื้นฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์  ทำให้เด็กได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 

โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,15:55   อ่าน 797 ครั้ง