ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีปิดโครงการ D.A.R.E (DRUG ABUSE SISTANCE EDUCATION)
           สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน พันตำรวจเอกสุเทพ  ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตันร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E. ประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ดาบตำรวจรัตน์ รักไร่กลาง อธิบายขั้นตอนพิธีปิดโครงการ D.A.R.E
พันตำรวจตรีภานุวัฒน์ จันทศรี กล่าวรายงานการปฏิบัติงานโครงการ D.A.R.E
พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียน และนางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน มอบเกียรติบัตรให้นายวีรชาติ ทิชาชาติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน มอบเกียรติบัตรให้นางสาวณัฐณปภา ขวัญดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน มอบเกียรติบัตรให้นายกฤษนที บุญล้อม ครูสายชั้น ป.5
พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน มอบเกียรติบัตรให้นางสาวมารีนา รื่นสุข ครูสายชั้น ป.5
พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน มอบเกียรติบัตรให้นางสาวอนัฐพร พานพินิจ ครูสายชั้น ป.5
พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน มอบเกียรติบัตรให้นางสาว สุรีรัตน์ เมืองฤทธิ์ ครูสายชั้น ป.5
พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน มอบเกียรติบัตรให้นางสาว สุรีรัตน์ เกิดเกตุ ครูสายชั้น ป.5
พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน มอบเกียรติบัตรให้นางสาวรัตนา อินต๊ะรักษา ครูสายชั้น ป.5
พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน มอบเกียรติบัตรให้นาย ธรรมรัฐ บัวขาว ครูสายชั้น ป.5
พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน มอบเกียรติบัตรให้นาย วัชรวิทย์ เลิศดุลย์ ครูสายชั้น ป.5
พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน มอบเกียรติบัตรให้นายสมศักดิ์ กลมเกลี้ยง ครูสายชั้น ป.5
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2562,16:29   อ่าน 629 ครั้ง