ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีปิดโครงการ D.A.R.E (DRUG ABUSE SISTANCE EDUCATION)
           สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน พันตำรวจเอกสุเทพ  ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตันร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E. ประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และเจ้าหน้าที่ตำรวจ มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการ D.A.R.E.
พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และเจ้าหน้าที่ตำรวจ มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการ D.A.R.E.
เด็กหญิงรัชดาพร สุมนทา รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ชนะเลิศการเขียนเรียงความเกี่ยวกับโครงการ D.A.R.E.
เด็กหญิงภัทราพร ใจทัศน์ รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ ๑ การเขียนเรียงความเกี่ยวกับโครงการ D.A.R.E.
เด็กหญิงจารุนัน จันหงษา รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ การเขียนเรียงความเกี่ยวกับโครงการ D.A.R.E.
เด็กหญิงซารีนา เทศทอง รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย การเขียนเรียงความเกี่ยวกับโครงการ D.A.R.E.
เด็กหญิงนัญญากรณ์ สนิทวงศ์ รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย การเขียนเรียงความเกี่ยวกับโครงการ D.A.R.E.
เด็กหญิงรัชดาพร สุมนทา อ่านผลงานการเขียนเรียงความรางวัลชนะเลิศ
พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ให้ข้อคิดดี ๆ แก่นักเรียนกล่าวปิดงานโครงการ D.A.R.E.
พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตันพร้อมคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน ป.5/1ร่วมถ่ายภาพ
พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตันพร้อมคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน ป.5/2ร่วมถ่ายภาพ
พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตันพร้อมคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน ป.5/3ร่วมถ่ายภาพ
พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตันพร้อมคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน ป.5/4ร่วมถ่ายภาพ
พันตำรวจเอกสุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตันพร้อมคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน ป.5/5ร่วมถ่ายภาพ
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2562,16:29   อ่าน 514 ครั้ง