ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
           โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบการดำเนินการ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน สร้างความเข้าใจ  ความร่วมมือ  ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม  2562

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2562,10:37   อ่าน 320 ครั้ง