ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
            วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2562,10:58   อ่าน 308 ครั้ง