ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเขตสวนหลวง
             วันที่ 16 พฤษภาคม 2562  นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง นางสุภมาส เลขาจารกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง นางสาวจิราภรณ์  บุญกล่ำ ศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษา และคณะ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ให้แก่ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร  โดยมีนางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ให้การต้อนรับ

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2562,11:03   อ่าน 408 ครั้ง