ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่
                เนื่องในวันที่  ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันระลึกถึงสุนทรภู่ยอดกวีเอกของไทย  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย มีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรมไทยและได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของท่าน ทั้งยังเป็นการฝึกทักษะด้านการอ่านและเขียนของนักเรียน  โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์จึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
                           
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2562,16:00   อ่าน 314 ครั้ง