ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
              วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ร่วมกับสถานีตำรวจคลองตัน จัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาโดยรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2562,09:45   อ่าน 248 ครั้ง