ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
                โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของครู และแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์ อันเป็นค่านิยมที่ดีงาม และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2562,13:06   อ่าน 821 ครั้ง