ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
              เมื่อวันที่ 20  พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนเกษมพิทยา  โรงเรียนสวนรัฐ  โรงเรียนบางกอกศึกษา  โรงเรียนอิสลามสันติชน และโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ มาร่วมให้ความรู้และการปรับตัวเข้ากับสถาบันการศึกษานั้น ๆ  

โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,14:46   อ่าน 325 ครั้ง