ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของคณะผู้บริหาร
               โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ได้มีโอกาสต้อนรับ นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง  นางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ และคณะ เข้ามาเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งมอบนโยบายให้แก่โรงเรียน  โดยมีนายณภัทรพล วิริยะกุลเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20  พฤศจิกายน 2562 

โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,15:32   อ่าน 338 ครั้ง