ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
               มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) มาให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2562,15:41   อ่าน 167 ครั้ง