ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
                   วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน เหมาะสมกับวัย มีการจัดกิจกรรมการแสดง จับฉลากของขวัญ โดยได้รับการสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของรางวัล จากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน รวมถึงหน่วยงานเอกชน บริษัทและร้านค้าต่าง ๆ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน 
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563,14:55   อ่าน 326 ครั้ง