ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
               การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 - 2  ของรองฯประพนธ์ ศรีชัย  รองฯณัฐณปภา ขวัญดี  ครูจุฑามาศร์ กิริมิตร และ ครูนัยนา ศรีษะมน  โดยมี นายณภัทรพล วิริยะกุลเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  นางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ  ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  นายสุรศุกดิ์ บีดินและ  รักษาการหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสวนหลวง  เป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,11:09   อ่าน 186 ครั้ง