ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มาตรการป้องกันฝุ่น PM ๒.๕
              โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  ได้ทำการเฝ้าระวังดูแล และควบคุมตามมาตรการป้องกันฝุ่น PM ๒.๕  ด้วยการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารเรียน จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการลดฝุ่น การหลีกเลี่ยง การป้องกันฝุ่น PM ๒.๕ ประสานศูนย์อนามัยสาธารณสุข ๓๗ ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา และสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน หน่วยงานจราจร เข้าร่วมแนะนำภาวะผลกระทบฝุ่น PM ๒.๕ พร้อมให้ความรู้ สาธิตวิธีการใช้หน้ากากอนามัย  แจกหน้ากากอนามัยให้นักเรียน ตลอดจนจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องฝุ่น PM ๒.๕ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน

โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2563,11:44   อ่าน 215 ครั้ง