ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับมือปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา
              โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไวรัสโคโรนา ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
๑. การรณรงค์และแนะนำการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
๒. จัดสบู่และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ กิจกรรมสาธิตขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธี
๓. ครูเวรประจำวันตรวจคัดกรองนักเรียนด้วยการใช้แถบวัดไข้นักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน
๔. จัดป้ายนิเทศ แนะนำการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไวรัสโคโรนา

โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2563,11:54   อ่าน 386 ครั้ง