ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563
       โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2563 โดยแยกจัดการประชุมเป็นสายชั้น ดังนี้
       วันที่ 22 มิถุนายน 2563     เวลา 09.00 น. - 11.00 น.    สายชั้น อนุบาล 1 และอนุบาล 2
       วันที่ 23 มิถุนายน 2563     เวลา 09.00 น. - 11.00 น.    สายชั้น ป. 1    
                                              เวลา 13.00 น. - 15.00 น.    สายชั้น ป. 2
       วันที่ 24 มิถุนายน 2563     เวลา  09.00 น. - 11.00 น.   สายชั้น ป. 3
                                              เวลา 13.00 น. - 15.00 น.    สายชั้น ป. 4
       วันที่ 25 มิถุนายน 2563     เวลา 09.00 น. - 11.00 น.    สายชั้น ป. 5
                                              เวลา 13.00 น. - 15.00 น.    สายชั้น ป. 6
                                             
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563,09:13   อ่าน 298 ครั้ง