ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
          การเปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID - 19 โดยมีนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง นางสาวศิริพร รัตนคันทรง หัวหน้าฝ่ายคลัง และคณะ เข้ามาตรวจเยี่ยม และสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563,10:50   อ่าน 40 ครั้ง