ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรม เรื่อง New Normal ผ่าน VDO conference
        การอบรม เรื่อง New Normal ผ่าน VDO conference โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลจาก ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 เพื่อให้ความรู้ และแนะนำ การปฏิบัติตนของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID - 19 
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563,12:03   อ่าน 41 ครั้ง